Paul Leertouwer

Mediation vind ik een mooi middel om de communicatie tussen mensen te verbeteren. Ik wil graag helpen bij het maken van een goed doordachte keuze waar je in de toekomst ook achter kunt staan.
Mijn kracht ligt in het snel tot de kern komen van wat er speelt. Ik luister goed en vraag door op wat belangrijk is. Dat helpt om op een verantwoorde manier boven water te krijgen waar het echt om draait.

Als register mediator ben ik aangesloten bij het kwaliteitsregister van Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak. Het MfN-register is aangesloten bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM), een onafhankelijke stichting die belast is met de tuchtrechtspraak van bij hun aangesloten mediation-instellingen.
  • voldoende ervaring heeft
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie)
Afbeeldingsresultaat voor mfn registermediator